Mađarska - Harkanj Spa
Mađarska - Harkanj Spa Mađarska - Harkanj Spa

Mađarska - Harkanj Spa

Lekovita banja i kupalište - Harkanj banja - smeštena je u Mađarskoj na 250 km udaljenosti od Beograda. Ona prestavlja najsevernije područje na kome se prostire uticaj mediteranske klime. Kupalište na ovom mestu postoji još od 1823. godine zahvaljujući izvorima sumporovite vode, bogate mineralima.  Jedinstvena u Evropi, lekovita voda ove banje izvire sa dubine 50-70 m i ima temperaturu od 62°C. Postižu se dobri rezultati u lečenju i prevenciji lokomotornih, hroničnih ginekoloških i osteoporoznih bolesti, a uz pomoć specijalnih tretmana smetnje u limfnoj cirkulaciji mogu potpuno nestati.

AddThis Social Bookmark Button

Terms of Traveling....................Identification data ...........................Site map

Web site is for information purposes only.
For all details contact Henry Travel Agency.

Powered by Novapoint